Molimo Vas da prije korištenja web stranice www.grandpromet.hr pažljivo pročitate ove Opće uvjete online kupovine u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

OSNOVNI PODACI:

GRAND PROMET j.d.o.o., Ul. Sv. Leopolda Mandića 1 A, 10040 Zagreb, Oib: 86243152922, direktor: Roko Matić, Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu Temeljni Kapital: 1,33€ (10,00 kn), uplaćen u cijelosti

Banka: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR7423400091110974235, SWIFT | BIC: PBZGHR2X

Email: info@grandpromet.hr, tel: 0957049838


Cijene proizvoda su maloprodajne, uključuju PDV te su izražene u eurima (€)

  1. OPĆE ODREDBE 

Svi podaci na Internet stranici www.grandpromet.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Prodavatelj (GRAND PROMET j.d.o.o.) ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, jamstva, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.grandpromet.hr i online kupnje.

U Općim uvjetima poslovanja pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje: Prodavatelj:trgovačko društvo GRAND PROMET j.d.o.o. Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije prilikom završetka kupovine upisuje svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.grandpromet.hr. Posjetitelj Internet stranice:osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.grandpromet.hr te bez da obavi kupovinu, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda. Korisnici:Kupci i Posjetitelji stranica zajedno. Korištenje www.grandpromet.hr:pristup stranici www.grandpromet.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, ponude, proizvodu i /ili ostvarivanja Internet trgovine. Online kupnja:ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.grandpromet.hr. Proizvodi:svi proizvodi koji su istaknuti na www.grandpromet.hr, a koje je moguće kupiti putem online kupovine.

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda; odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske.

GRAND PROMET j.d.o.o. sve proizvode prodaje i dostavlja isključivo na području Republike Hrvatske.

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.grandpromet.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 60. ZZP. Korištenjem www.grandpromet.hr smatra se da jeKorisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete poslovanja.

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.grandpromet.hr, pod uvjetom javne objave na www.grandpromet.hr Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.grandpromet.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi

Prodavatelj se obvezuje na www.grandpromet.hr Internet stranici redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinom rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavaju prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje, jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima poslovanja.

Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredba ZZP-a potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema nastalog zbog neispravnih ili netočnih podataka koje je Kupac sam unio prilikom narudžbe. Promjena podataka je moguća sve dok pošiljku ne predamo dostavnoj službi, putem e-maila: info@grandpromet.hr. Prodavatelj nije odgovoran zbog neispravnosti nastalih prilikom promjene poslanih podataka.

Plaćanje

Naručeni proizvodi se mogu platiti prilikom preuzimanja robe dostavnoj službi (HP d.d.) koja je robu dostavila kupcu.

Materijalna odgovornost

Odgovaramo za materijalne nedostatke Proizvoda koje prodajemo sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi proizvoda ili naravi nedostatka. Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka trgovac sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima može imati jednu od sljedećih obveza:

  1. uklanjanje nedostatka
  2. predaja druge stvari bez nedostatka,
  3. sniženje cijene,
  4. raskid ugovora.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, trgovac ne snosi odgovornost.

Isporuka

Dostavu na području Hrvatske obavlja naš partner Hrvatska pošta d.d.
Proizvodi se pakiraju na način da prilikom transporta postoji minimalna mogućnost oštećenja. Ukoliko prilikom preuzimanja paketa uočite oštećenje, imate potpuno pravo odbiti primitak paketa, bez ikakvih troškova, ili se odmah javite prodavatelju na mail: info@grandpromet.hr kako bi reklamirali proizvod.

Rok isporuke

Rok isporuke za Hrvatsku je 1-3  radna dana (u radne dane ne spadaju vikendi, blagdani i državni praznici).

O roku dostave bit ćete obaviješteni mailom prilikom obrade narudžbe.
U slučaju nepredviđene situacije, rok dostave može se produljiti, o čemu će kupac biti pravovremeno obaviješten (mailom ili telefonski).

Trošak dostave

Trošak dostave ovisi i težini paketa te će biti iskazan prilikom narudžbe proizvoda. Kupci podmiruju trošak dostave za sve narudžbe.

Trošak dostave ovisi o kilaži proizvoda.

Cijene dostave:

0-1kg =       5,00 €

1-2 kg =      5,50 €

2-5 kg =      6,00 €

5 – 35 kg = 7,00 €

Za narudžbe u vrijednosti robe iznad 100€, dostava je besplatna!

 Također, cijena dostave biti će iskazana prilikom otvaranja košarice sa proizvodima.

JAMSTVO

Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na www.grandpromet.hr Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju može podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu (info@grandpromet.hr) i/ili adresu sjedišta Prodavatelja (GRAND PROMET j.d.o.o. Sv. L. Mandića 1a, 10040 Zagreb)

Reklamacije i povrat kupljenih artikala

Prodavatelj se obavezuje isporučiti proizvod koji je ispravan te odgovara opisu proizvoda koji se nalaze na web stranicama www.grandpromet.hr. Slika koja ilustrira proizvod na internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda (nijanse boje, postavke monitora…)

Prema Zakonu o zaštiti potrošača u slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan isporučenom robom, istu može, ne navodeći razlog, zamijeniti ili vratiti (o svom trošku) u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka robe, isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Takvu robu potrebno je poslati na adresu tvrtke GRAND PROMET j.d.o.o. Ul. Sv. Leopolda Mandića 1 A, 10040 Zagreb, sa naznakom – Povrat robe.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora obrazac.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dan kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija računa, te pisana obavijest sa brojem tekućeg računa na koji želite da izvršimo povrat sredstava. U suprotnom povrat nećemo biti u mogućnosti obraditi.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora Članak 79.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je;

Ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koji je izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora.

Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

U slučaju reklamacije proizvoda, molimo da nam se obratite na email: info@grandpromet.hr

Sve troškove prijevoza robe u slučaju reklamacije snosi Prodavatelj.

Zaštita i korištenje osobnih podataka

Prodavatelj se obvezuje da će štititi privatnost svih svojih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podatka, Zakonom o elektroničkoj trgovini i drugim zakonima Republike Hrvatske.


Prodavatelj će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Korisnicma.
Prodavatelj će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe, kao i za zakonski dopuštene potrebe.

Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i obavještavamo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora načina upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s popisa koji se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke GRAND PROMET j.d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Web stranica www.grandpromet.hr   sadrži određene poveznice na druge web stranice koje nisu u vezi sa Prodavateljem. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu osobnih i drugih podataka na tim web stranicama, te potičemo korisnike da pročitaju izjave o privatnosti svake web stranice koja prikuplja i koristi njihove osobne podatke.

Google Analytics

Mrežna stranica koristi Google Analytics, mrežnu uslugu za analizu koju omogućuje Google, Inc. (“Google”). Google Analytics koristi “kolačiće”, tekstualne datoteke spremljene na Vaše računalo kako bi se mrežnoj stranici pomoglo u analizi načina na koji korisnici koriste stranicu.  Informacije koje kolačić generira o korištenju mrežne stranice (uključujući i anonimnu IP adresu) dostavljaju se Googleu koji ih pohranjuje na servere u Sjedinjenim Državama. Google će ove podatke koristiti u svrhu evaluacije korištenja mrežne stranice, izrade izvještaja o aktivnosti na mrežnoj stranici za operatere mrežne stranice i za pružanje drugih usluga vezanih za aktivnosti na mrežnoj stranici i korištenje interneta. Google također ove informacije može proslijediti trećim stranama kada se to zahtijeva po zakonu ili ako te treće strane informacije obrađuju u ime i za račun Googlea. Google neće povezati Vašu IP adresu s bilo kojim drugim podatkom s kojima Google raspolaže. Korištenje kolačića možete odbiti odabirom za to namijenjenih postavki na Vašem pregledniku, međutim, molimo Vas da primite na znanje da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije na ovoj stranici. Korištenjem ove mrežne stranice, pristajete da Google obradi podatke o Vama na gore navedeni način i u navedene svrhe.

Google možete spriječiti u detektiranju kolačića koji nastaje zbog i povezano s Vašim korištenjem ove mrežne stranice (uključujući i Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka skidanjem i instalacijom dodatka preglednika (plugin): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Izjava o kolačićima (Cookie policy)

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Što je kolačić (cookie) ?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo, tablet ili mobitel, koja može biti dostavljena neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su npr. preferirani jezik ili slične postavke. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Podnošenje prigovora

Prigovore i žalbe u pismenom obliku možete poslati na mail adresu info@grandpromet.hr , a odgovor ćete zaprimiti najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.
Kupac ima pravo na raskid ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom.

U slučaju neriješenih prigovora potrošači  mogu rješavati potrošački spor putem tijela za ARPS sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) .

Tvrtka GRAND PROMET j.d.o.o., će u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje sudjelovati u postupku pred ARPS tijelom: Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 52/I, 1000 Zagreb, Hrvatska,  ili na http://www.hup.hr/